Nowy europejski plan na rzecz innowacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne planu na rzecz innowacji (konsultacje w dziedzinach: Kształcenie i szkolenie, Polityka regionalna, Badania naukowe i innowacje)  – działania legislacyjne zapowiedziane w raporcie A Robust Innovation Ecosystem for the Future of Europe” („Solidny ekosystem innowacji na potrzeby przyszłości Europy”)

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 maja 2022 r.

Innowacje mają kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej – oraz dla zapewnienia otwartej strategicznej autonomii UE. Inicjatywa ta opiera się na silnych podstawach i ma na celu wyeliminowanie luki w finansowaniu przedsiębiorstw scale-up, uwzględnienie potrzeby opracowania regulacji umożliwiających innowacje w szybko zmieniających się dziedzinach, lepsze wzajemne połączenie ekosystemów innowacji i zniwelowanie przepaści innowacyjnej pomiędzy regionami i pomiędzy państwami członkowskimi oraz wykorzystanie potencjału wszystkich podmiotów działających w ekosystemach innowacji, dbając jednocześnie o rozwijanie i przyciąganie talentów.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13437-Nowy-europejski-plan-na-rzecz-innowacji_pl

Źródło: Komisja Europejska