O branży wydobywczej podczas seminarium „Strategia surowcowa Polski”

26 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Strategia surowcowa Polski”, podczas którego dyskutowano o przyszłości polskiej branży wydobywczej.
Seminarium  zorganizowane było przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polską Platformę Technologiczną Surowców Mineralnych, Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób reprezentujących Ministerstwa (m.in. Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Środowiska, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej), Wyższy Urząd Górniczy, instytucje naukowe (IGSMiE PAN, PIG-PIB, AGH, UW), przedsiębiorców przemysłu wydobywczego (sektora węgla kamiennego i brunatnego, kruszyw, rud miedzi, gazu ziemnego, cementu) oraz organizacje pozarządowe.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium oraz przedstawianymi prezentacjami.
Źródło: opracowanie własne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych