Objaśnienia podatkowe COVID – informacje z Ministerstwa Finansów

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów są kierowane do przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów, innowatorów – grup osób, których dotyczyły zmiany w przepisach, wprowadzanych w czasie pandemii. Podatnik korzysta z ochrony, jeżeli zastosuje się do objaśnień podatkowych, a jego stan faktyczny jest zbieżny z tym opisanym w objaśnieniach.

Ich celem jest ułatwienie stosowania narzędzi dla podatników, których dotknęła epidemia COVID, przyjmowanych różnymi ścieżkami – tarczami antykryzysowymi, czy rozporządzeniami Ministra Finansów.

W wyniku spotkań i warsztatów z biznesem oraz kontaktów z podatnikami, przygotowano odpowiedzi na najczęściej stawiane przez nich pytania. Przy ich sporządzaniu kierowano się zasadą ochrony zaufania podatnika: interpretacji wątpliwości na jego korzyść oraz zapewnienia mu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa stosowania prawa.

Wachlarz instrumentów podatkowych, które znalazły się w tarczach antykryzysowych to:

  • Wsparcie płynności
  • Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych
  • Wsparcie darczyńców
  • Wsparcie inwestorów
  • Pomoc dla innowatorów
  • Zwolnienia podatkowe

Przykłady objaśnień podatkowych:

  • Co należy rozumieć przez poniesienie negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19?

Przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

  • Czy wszystkie wydatki poniesione przez podatnika w związku z epidemią mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Tak, w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie. Objaśnienia podatkowe są w tym zakresie maksymalnie liberalne. W ten sposób Minister Finansów wysyła jasny i mocny sygnał do podatników i do organów podatkowych: wydatki okołoepidemiczne powinny być oceniane racjonalnie, bez zbędnego rygoryzmu formalnego. Warto dodać, że chodzi nie tylko o wydatki poniesione po wybuchu epidemii, to jest będące skutkiem epidemii, ale także o wydatki poniesione wcześniej, które nie przyniosły zamierzonego rezultatu gospodarczego w następstwie wybuchu epidemii. Chodzi na przykład o wydatki na podróże służbowe, spotkania biznesowe czy szkolenia.

  • Darowizny medyczne w podatkach dochodowych. Kiedy trzeba przekazać darowiznę, aby skorzystać z odliczenia?

Rozwiązania przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej premiują ulgą darowizny– co do zasady – przekazane w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Darowizny przekazane od stycznia do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% darowizny, przekazane w maju w wysokości 150% przekazanej darowizny, a pozostałe w wysokości 100% darowizny.

  • W jaki sposób podatnicy korzystający z ulgi B+R mogą skorzystać z tej ulgi w trakcie 2020 roku ?

Podatnicy mogą skorzystać z możliwości pomniejszania wysokości zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych w 2020 r. o kwotę kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem ulgi B+R, przepisy dotyczące tej preferencji i zasad jej stosowania wyrażone przepisach ustawy PIT i CIT stosuje się odpowiednio.

Źródło: Ministerstwo Finansów