Odpady niebezpieczne – uaktualnione stężenia graniczne zanieczyszczeń chemicznych

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie zmiany rozporządzenia dot. odpadów niebezpiecznych – trwałe zanieczyszczenia organiczne. (Regulation (EU) 2019/1021 on Persistent Organic Pollutants (POPs).
Ostateczny termin na odpowiedź to 7 sierpnia 2020 r.
Trwałe zanieczyszczenia organiczne to trujące chemikalia, które rozpadają się powoli i dostają się do łańcucha pokarmowego, szkodząc środowisku i naszemu zdrowiu. Szczególne obawy budzą odpady zawierające trwałe zanieczyszczenia organiczne. W związku z tym UE ustala stężenia graniczne dla tych substancji chemicznych. Są one regularnie poddawane ocenie w świetle wyników najnowszych badań. W ramach tej inicjatywy Komisja ponownie dokonuje przeglądu ograniczeń, aby:
• zagwarantować, że zarządzanie takimi odpadami odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska
• zapewnić bezpieczniejszy recykling.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12411-Update-of-concentration-limit-values-of-persistent-organic-pollutants-in-waste
 
Źródło: Komisja Europejska