Odpowiedzialność cywilna – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących odpowiedzialności w erze cyfrowej i sztucznej inteligencji w oparciu o Dyrektywę Rady 85/374/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe oraz dokumenty KE: White Paper on Artificial Intelligence oraz Report on Liability for AI, IoT and Robotics).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 28 lipca 2021 r.

Inwestowanie w powstające technologie i ich akceptacja społeczna wymagają pewności prawa i zaufania. Obecne przepisy dotyczące produktów gwarantują, że producenci rekompensują konsumentom szkody spowodowane przez wadliwe produkty.
W ramach tej inicjatywy proponuje się dostosowanie wspomnianych przepisów, aby uwzględnić wpływ, jaki zmiany związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę cyfrową wywierają na odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nowe i odnowione produkty. Celem tej inicjatywy będzie również uwzględnienie wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Odpowiedzialnosc-cywilna-dostosowanie-przepisow-dotyczacych-odpowiedzialnosci-do-ery-cyfrowej-i-sztucznej-inteligencji_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Źródło: Komisja Europejska