OFERTA ZWIĄZKU

  • Organizujemy rocznie kilkadziesiąt szkoleń, seminariów i konferencji dla członków ZPPM oraz lokalnych przedsiębiorców.
  • Wykonujemy ekspertyzy prawne dla naszych członków i opiniujemy projekty aktów prawnych, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla przedsiębiorców.
  • Upowszechniamy dobre praktyki zarządzania nagradzając firmy, które odnoszą sukces w biznesie i postępują zgodnie z prawem.
  • Umożliwiamy nawiązanie kontaktów biznesowych wśród członków ZPPM oraz lokalnych przedsiębiorców.
  • Współpracujemy z instytucjami branżowymi i organizacjami Pracodawców w kraju i za granicą wspomagając wymianę gospodarczą oraz lobbując na rzecz tworzenia dobrego prawa.
  • Pomagamy w przygotowaniu aplikacji o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych.