Opinia ZPPM dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek.


Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek.
Związek Pracodawców Polska Miedź, odnosząc się do projektowanego rozporządzenia, przesyła poniżej następujące uwagi, przekazane przez podmioty członkowskie:
 

  1. Proponowana regulacja, zwłaszcza w zakresie obrotu hurtowego, jest już znacząco spóźniona i wprowadzanie jej w obecnej sytuacji jest już niecelowe. Maseczki przestały już być towarem tak bardzo deficytowym, jak kilka tygodni temu. Rynek maseczek jest obecnie w fazie, w której działają mechanizmy rynkowe. Różnica cen masek sprzed kryzysu i obecnie to przede wszystkim skutek wysokiego kosztu importu i wzrostu kursu USD/PLN.

 

  1. Nawet przy przyjęciu założenia, że wyłączenie mechanizmów rynkowych i wprowadzenie cen regulowanych jest nadal konieczne, to prawdopodobnie projektowana regulacja będzie nieskuteczna, ponieważ jej przepisy są niejednoznaczne i nieprecyzyjne, a więc stosunkowo łatwe do obejścia.

 

  1. Wzór wyliczenia marży odnosi się do niezdefiniowanego pojęcia: „zysk na sprzedaży”. Za przykład wskazujący na problemy interpretacyjne może służyć następujący casus: „Czy jeżeli koszty stałe sprzedającego przedsiębiorcy podniesione zostaną o 200% (np. czynsz najmu magazynu, koszt wynagrodzenia Zarządu itp.), to »zysk na sprzedaży« spada czy się nie zmienia?”

 

  1. Podkreślić również należy, że niezamierzonym skutkiem wprowadzenia przedmiotowej regulacji może okazać się zniechęcenie części podmiotów do prowadzenia obrotu przedmiotowym towarem, czego efektem może być ograniczona dostępność maseczek. Część podmiotów zrezygnuje z handlu, ponieważ nie będzie się opłacał, a część hurtowni po prostu wprowadzi wyższe minima logistyczne, które pokryją koszty stałe, ale które będą nie do zaakceptowania dla części kupujących detalistów, zmuszonych np. do kupienia w transporcie 100.000 maseczek, bo dopiero taka ilość pokrywa koszty transportu.

 

  1. Zauważyć należy również, że opiniowany projekt rozporządzenia nie wskazuje, w jakim okresie miałoby obowiązywać wyłączeniu mechanizmów rynkowych i wprowadzenie cen regulowanych na maseczki.