Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź dotycząca projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej