Ostatnia faza konsultacji – Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)) – wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (wersja przekształcona).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 marca 2023 r. Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych została przyjęta 30 lat temu w celu ochrony środowiska przed szkodliwymi skutkami zrzutów nieoczyszczonych ścieków. W opublikowanej w 2019 r. ocenie stwierdzono, że zasadniczo dyrektywa funkcjonuje dobrze, ale niektóre obszary wymagają poprawy. Również w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu dyrektywa musi być dostosowana do nowych ambicji w zakresie środowiska i klimatu. Zagwarantowanie, by ścieki komunalne były czyste i bezpieczne, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Jest to kluczowy element unijnej polityki wodnej, który figuruje w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
W ramach tej inicjatywy dokonany został przegląd dyrektywy, ponieważ z niedawno przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją pewne niedociągnięcia i nowe kwestie społeczne wymagające rozwiązania.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl .

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (ocena skutków, opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Zanieczyszczenie-wody-przepisy-UE-dotyczace-oczyszczania-sciekow-komunalnych-aktualizacja-_pl

Źródło: Komisja Europejska