Piotr Karwan nowym członkiem zarządu

Dnia 29 października br. odbyła się Rada Związku Pracodawców Polska Miedź podczas której dokonano zmiany w Zarządzie Związku.
Nowym Wiceprezesem Związku został Piotr Karwan, który od kilkunastu lat zawodowo związany jest z zarządzaniem projektami inwestycjami. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywał jako kierownik projektu, realizując projekty dla samorządów i przedsiębiorstw m.in dla KGHM PM S.A. oraz od 2011 roku w pracy w zarządzie RUKA projekt sp. z o.o., specjalizującej się w projektowaniu i realizacji inwestycji. Pełnione funkcje menedżerskie oraz od 2016 roku w radach nadzorczych spółek z obszaru energetyki, ciepłownictwa oraz ochrony środowiska, pozwalają mu na bieżącą aktualizację wiedzy w obszarach szczególnie ważnych dla gospodarki i jej otoczenia.