pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego_postulaty ZPPM do Tarczy antykryzysowej_30-03-2020


ZPPM/32/III/2020

Lubin, 30 marca 2020 roku

 
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
 
Dotyczy: wprowadzenia zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dokonania zmian w innych ustawach – postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19
 
Szanowny Panie Premierze
Serdecznie dziękujemy za przygotowanie rozwiązań, tzw. „tarczy antykryzysowej”, która ma pomóc przedsiębiorcom w funkcjonowaniu w tym niezwykle trudnym czasie, a jednocześnie ma chronić pracowników. Sytuacja związana z epidemią w sposób znaczący wywołuje negatywne skutki na płaszczyźnie społecznej, jak i gospodarczej. Zgodnie z informacją Pani Minister Jadwigi Emilewicz, iż praca nad Tarczą Antykryzysową trwa dalej, zgłaszamy kolejne postulaty zmian legislacyjnych, które przyczynią się w istotny sposób do zachowania bytu polskich przedsiębiorstw.
Dotychczasowa praca, w której braliśmy udział, budzi nasz szacunek. Z uwagi na strategiczny dla Polski charakter przemysłu, jaki reprezentujemy oraz wagę kwestii dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania polskich firm, uprzejmie prosimy o pozytywne odniesienie się do zaproponowanych zmian legislacyjnych. Szczegółowe uwagi i propozycje Związku Pracodawców Polska Miedź znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.
Pozostajemy z wyrazami szacunku
Beata Staszków                                            Paweł Kura
Prezes Zarządu                                             Wiceprezes Zarządu