PO PIERWSZE: BEZPIECZEŃSTWO!

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, od kilkunastu lat obchodzone 28 kwietnia, w tym roku przybrały nowy wymiar. Decyzją Międzynarodowej Organizacji Pracy przebiegały pod hasłem zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19.

To reakcja Międzynarodowej Organizacji Pracy na kryzys światowy wywołany pandemią, która odcisnęła już swoje piętno na życiu ludzi, funkcjonowaniu firm i globalnej gospodarce. Rządy, pracodawcy, pracownicy i ich organizacje stoją przed ogromnymi wyzwaniami próbując ograniczać rozwój pandemii i jej negatywne skutki, prowadzić działalność z zachowaniem nadzwyczajnych standardów bezpieczeństwa lub przygotowując się do wznowienia pracy zgodnie z zasadami minimalizującymi rozprzestrzenianie się wirusa i potencjalne zakażenie. KGHM jest jednym z liderów walki w pandemią COVID-19.

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem bez względu na okoliczności. Pandemia koronawirusa to oczywiście zupełnie nowa sytuacja, która zdominowała nasze działania BHP w ostatnim czasie. Podjęliśmy radykalne działania, by ograniczyć ryzyko zakażenia – podkreśla Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W Spółce wprowadzono specjalne procedury umożliwiające m.in. pracę zdalną pracowników biurowych oraz zastosowano wiele rozwiązań zabezpieczających załogę. Przy głównych wejściach do wszystkich Oddziałów KGHM działają kamery termowizyjne do zdalnego pomiaru temperatury ciała wchodzących na teren zakładów osób. Systematycznie przeprowadzana jest gruntowna dezynfekcja najbardziej uczęszczanych miejsc, zamówiono dodatkowy sprzęt do przemysłowego ozonowania przystosowany do kubatury pomieszczeń w oddziałach KGHM. Pracownicy dostają płyny do dezynfekcji (także do użytku w domu, dla całej rodziny), maski, kombinezony i inne materiały ochronne. Ograniczono liczbę osób przewożonych w autobusach pracowniczych i transportowanych w górniczych klatkach, wstrzymano kontrolę trzeźwości.

KGHM wspiera walkę z pandemią także w skali regionu i całego kraju. Działa na rzecz polskich szpitali, instytucji i społeczności. Do Polski przyleciało pięć samolotów wypełnionych najpotrzebniejszym sprzętem medycznym zakupionym na zlecenie KGHM, o wartości przekraczającej 15 mln USD. W działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowane są także spółki Grupy Kapitałowej m.in. Nitroerg S.A. produkuje płyn biobójczy dla placówek służby zdrowia, Zanam i Mercus szyją maseczki oraz fartuchy ochronne. KGHM udostępnił kilka budynków na potrzeby ewentualnej kwarantanny na Dolnym Śląsku, a także sprzęt laboratoryjny do wykonywania testów na obecność wirusa. Lubinpex wspiera personel medyczny dostarczając posiłki do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Fundacja KGHM Polska Miedź przeznacza ponad 7 milionów złotych na finansowe i rzeczowe wsparcie szpitali i innych organizacji w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii. To tylko niektóre z działań.

KGHM od dawna realizuje konsekwentną politykę CSR, wspierając wiele aktywności prospołecznych. Nie może być inaczej w dobie szczególnych potrzeb. Warto podkreślić, że podobnie, choć oczywiście w mniejszej skali, postępują inne firmy, członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź. Jak mówi przysłowie: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Dobrze, że możemy wzajemnie na siebie liczyć– cieszy się Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Bezpieczeństwo, w szerokim znaczeniu tego słowa, jest najważniejszą z wartości KGHM. Aby podkreślić wagę, jaką Spółka przykłada do wszelkich działań na rzecz zdrowia i życia załogi, każdego roku, właśnie z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, KGHM oraz Związek Pracodawców Polska Miedź organizowali seminarium poświęcone bezpieczeństwu w pracy.

W tym roku, z oczywistych względów spotkanie odbędzie się w innym terminie. Rozważamy jego organizację w formie videokonferencji. Także my musimy dostosować się do nowej rzeczywistości, ale zapewniam, nadal będziemy intensywnie pracować na rzecz naszych członkówtwierdzi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Tegoroczne obchody Dnia miały charakter symboliczny. Pod pamiątkowym obeliskiem kwiaty złożyli Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polskiej Miedzi, przedstawiciel szefa gabinetu politycznego premiera, ministra Krzysztofa Kubowa oraz przedstawiciele centrali związkowych.