Podatek VAT w epoce cyfrowej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących prawa podatkowego – m.in analiza
Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 15 kwietnia 2022 r.

Konsultacje dotyczą opinii zainteresowanych stron na temat tego, czy obecne przepisy dotyczące podatku VAT są dostosowane do ery cyfrowej oraz w jaki sposób można wykorzystać technologię cyfrową zarówno do pomocy państwom członkowskim w walce z oszustwami związanymi z VAT, jak i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Tematy konsultacji: (i) obowiązki w zakresie sprawozdawczości VAT i e-fakturowania; (ii) opodatkowanie podatkiem VAT platform; oraz (iii) korzystanie z jednej rejestracji VAT UE.

W planie działania Komisji na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania podkreślono potrzebę zastanowienia się nad tym, w jaki sposób organy podatkowe mogą wykorzystywać technologię do zwalczania oszustw podatkowych i zapewniania korzyści przedsiębiorstwom, a także nad tym, czy obecne przepisy dotyczące VAT są dostosowane do prowadzenia działalności gospodarczej w epoce cyfrowej.
W planie działania zapowiedziano na 2022 r. wniosek ustawodawczy w sprawie podatku VAT w epoce cyfrowej, który będzie dotyczył takich kwestii jak:

  • obowiązki w zakresie sprawozdawczości dotyczącej VAT i fakturowanie elektroniczne
  • opodatkowanie podatkiem VAT podmiotów gospodarki opartej na platformach cyfrowych
  • jednolita rejestracja VAT w UE

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Podatek-VAT-w-epoce-cyfrowej_pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-Digital-Age/public-consultation_pl