Policz emisje z transportu – „CountEmissions EU”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska oraz transportu w UE – zgodnie z założeniami Europejskiego prawa o klimacie oraz Komunikatu KE Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 17 października 2022 r.

Inicjatywa ta określa wspólne ramy obliczania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. Mogą one być stosowane zarówno w sektorze transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Przejrzyste informacje umożliwią usługodawcom monitorowanie i ograniczenie emisji oraz poprawę efektywności świadczonych przez nich usług transportowych, a także umożliwią użytkownikom wybór najbardziej zrównoważonej opcji.
 
Głównymi zainteresowanymi stronami są podmioty z zajmujące się transportem i logistyką działające w sektorach transportu towarowego i pasażerskiego, w tym właściciele ładunków, pośrednicy, przewoźnicy, pasażerowie, platformy handlu elektronicznego, klienci i organy krajowe państw UE.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Policz-emisje-z-transportu-CountEmissions-EU_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Policz-emisje-z-transportu-CountEmissions-EU/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska