PONAD 200 MILIONÓW NA KSZTAŁCENIE KADR

Z raportu „Bilans Kapitału Ludzkiego” przygotowywanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że większość firm deklaruje konieczność inwestowania w rozwój kompetencji swoich zespołów. Jeżeli Wy również należycie do tej grupy, to rozważcie skorzystanie z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Oto tegoroczne priorytety.

O trendach nowoczesnego kształcenia kadr i zasadach przyznawania dotacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mówiliśmy podczas webinaru zorganizowanego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie i firmą Human Partner. W 2022 roku KFS (w skali kraju) dysponuje kwotą ponad 177 tys. zł. Dodatkowo uruchomione zostaną środki z rezerwy KFS, blisko 45 000 tys. Wszystko po to, aby pomóc przedsiębiorcom jak najlepiej przygotować się na to, co niesie przyszłość. O dofinansowanie może się ubiegać każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wielkości firmy.

Mikroprzedsiębiorca (zatrudniający do 9 osób) może otrzymać 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Mała, średnia i duża firma 80%. W obu przypadkach nie może to być więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Firma łącznie może otrzymać, znów w zależności od jej wielkości, od 20 tys. do nawet 60 tys. złotych. To są znaczące kwoty, dlatego przedsiębiorcy chętnie sięgają po środki KFS. Warto już teraz przemyśleć swoje cele szkoleniowe, bo czas na złożenie wniosków będzie niedługi – zachęca Agnieszka Kruszyńska z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Każdego roku Krajowy Fundusz Szkoleniowy wyznacza priorytety programu wynikające z przewidywanych potrzeb rynku pracy. Aby móc aplikować, trzeba spełnić przynajmniej jeden z nich. W roku 2022 określono siedem priorytetów:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone będą na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Z dotacji finansowane mogą być m.in. być kursy, szkolenia, studia podyplomowe, a nawet egzaminy czy badania lekarskie. Nie wszystkie koszty są kwalifikowalne, warto wcześnie sprawdzić zasady przyznawania dotacji.

Zdaniem Marcina Kowalskiego, Prezesa Human Partner, wobec coraz większych problemów ze znalezieniem odpowiednio przygotowanych pracowników, znaczenie prowadzenia różnych form szkoleń przez pracodawców będzie rosło.

Dziś w niektórych regionach w kraju czy branżach już mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Trudno jest nie tylko znaleźć odpowiednich, doświadczonych pracowników, ale i utrzymać w organizacji specjalistów. To prawdziwa walka o talenty. Więc możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji stanowi priorytet dla wielu pracodawców – uważa Marcin Kowalski.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że coraz większą popularnością cieszy się edukacja online. To może ułatwić kształcenie kadr, zwłaszcza w zespołach rozproszonych.

Wiele firm wprowadziło pracę zdalną. To, co początkowo było wymogiem czasów, okazało się efektywną formą działania. Także rynek szkoleniowy dostosował się do nowych reguł. Webinary, seminaria online są nie tylko popularne, ale i wysoko oceniane przez pracodawców. Oczywiście, w niektórych przypadkach niezbędny jest kontakt bezpośredni, chociażby dotyczy to kursów z obsługi maszyn czy urządzeń. Trendy wskazują, że formy hybrydowe łączące edukację zdalną ze stacjonarną zostaną z nami już na zawsze – mówi Marcin Kowalski.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyjmują poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy. Szczegółowe informacje, listę zawodów deficytowych, wnioski i terminy złożenia dokumentów znajdziecie na stronach PUP.

W Lubinie nabór wniosków prowadzić będziemy od 21 lutego do 4 marca. Serdecznie zapraszam do kontaktu, chętnie poradzimy i podpowiemy, na które planowane działania szkoleniowe swojej firmy możecie otrzymać dofinansowanie. Bardzo nam zależy, aby efektywnie wykorzystać wszystkie środki, którymi dysponujemy – podkreśla Agnieszka Kruszyńska.

Zachęcamy do kontaktu z panią Agnieszką Kruszyńską, pod adresem e-mail  kfs@puplubin.pl lub telefonicznie pod numerem 76-746-14-92.