POSTULATY ZPPM DOTYCZĄCE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW z dnia 23.03.2020


Załączony dokument prezentuje uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź odnoszące się do pakietu ustaw tworzących tzw. „tarczą antykryzysową”. Postulaty dotyczą propozycji zmian w prowadzonym procesie legislacyjnym.
Postulaty dotyczą następujących zagadnień:

 1. Dodanie przepisu zawieszającego naliczanie i pobór podatku od wydobycia niektórych kopalin do czasu poprawy sytuacji na rynkach finansowych (co najmniej na okres roku),
 2. Rozszerzenie katalogu przedsiębiorców objętych pomocą na ochronę miejsc pracy finansowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zmiana zasad kwalifikacji tego rodzaju pomocy publicznej jako de minimis,
 3. Ułatwienia w zakresie podatku od towarów i usług,
 4. Ułatwienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 5. Uproszczenia w procedurach celnych i innych obowiązkach biurokratycznych dotyczących importu sprzętu medycznego i wyposażenia ochronnego,
 6. Rozszerzenie katalogu infrastruktury i zakładów krytycznych, które wymagają ciągłości pracy,
 7. Zawieszenie pomiaru czasu pracy kierowców ciężarówek,
 8. Dedykowany pas dla samochodów ciężarowych,
 9. Zakaz wywozu złomu metali nieżelaznych, w szczególności miedzi,
 10. Przedłużenie ważności certyfikatów, uprawnień i badań niezbędnych do funkcjonowania zakładów przemysłowych,
 11. Zakupy interwencyjne metali (miedzi i srebra) w formie zastawu lub budowy rezerw przez instytucje publiczne, np. Agencję Rezerw Materiałowych.