Pożyczka płynnościowa dla MŚP z POIR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca PO IR, planuje uruchomienie środków na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wojny na Ukrainie. Niewykorzystane środki i oszczędności w programie zostaną skierowane do Funduszu Pożyczkowego na realizacje pożyczki płynnościowej. Dokładne informacje o grupach docelowych tego instrumentu, możliwych do poniesienia wydatków oraz podmiotów, które będą udzielały pożyczki zostały przedstawione w załączeniu.

Od nowego roku mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z atrakcyjnego instrumentu pożyczkowego w ramach funduszy europejskich. Brak oprocentowania, wysoka wartość finansowania jest atutem tego rozwiązania.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziło zmiany w programie Fundusz Pożyczkowy wsparcia płynności MSP. Dodatkowa alokacja na 2023 rok wynosi obecnie 500 mln zł, jednak nie są wykluczone kolejne zwiększenia budżetu. Nowością jest to, że w 2023 roku instrument pożyczkowy będzie wspierał nie tylko przedsiębiorców odczuwających skutki pandemii COVID-19, ale również przedsiębiorstwa odczuwające skutki rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Czym są pożyczki płynnościowe POIR?
To nieoprocentowane pożyczki na utrzymanie płynności finansowej i bieżącej działalności firmy. Sfinansować można też koszty związane z odbudową działalności po pandemii oraz inwestycje.

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej POIR?

To pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się przez skutki pandemii lub rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Jakie są korzyści dla firm?

• wysoka kwota pożyczki – 1 mln zł (lub 1,5 mln zł, jeśli zrealizujesz cel związany z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną;

• spłacasz wyłącznie pożyczony kapitał – masz na to 6 lat

• nie ma dodatkowych kosztów

• pierwsza rata po 6 miesiącach po otrzymaniu środków

• łatwo rozliczysz pożyczkę – zestawieniem wydatków obrotowych lub fakturami za inwestycje

Wartość pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki dla firmy MŚP będzie wynosić 1 mln zł. Jednak kwota ta będzie mogła zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli przedsiębiorca będzie realizował cel związany z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Oprocentowanie pożyczki będzie stałe w całym okresie jej obowiązywania i będzie wynosić 0%. Maksymalny termin spłaty pożyczki będzie wynosił 6 lat (72 miesiące od momentu jej uruchomienia).

Na co będzie można przeznaczyć środki w ramach tego instrumentu?

Pożyczka – jako nowy instrument będzie służyć zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności gospodarczej, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy. Środki będzie można przeznaczyć np. na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, zatowarowanie, półprodukty, podatki, składki zdrowotne, spłatę zobowiązań handlowych, a także wydatki inwestycyjne (do 40 % wartości pożyczki) mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Czy będzie wymagany dodatkowy wkład własny ze strony przedsiębiorcy, który będzie ubiegał się o pożyczkę w 2023?

Przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Pożyczek udzielają instytucje finansujące, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) . Ich listę BGK opublikuje w 4 kw. 2022 r.

Śledź stronę: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/

Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej