PROGRAM MENTORINGOWY NA 5!

Program Mentoringowy prowadzony przez ZPPM to jedna z inicjatyw Związku, które cieszą się największym powodzeniem. Znajduje to potwierdzenie w opiniach uczestników. Biorący udział we wszystkich edycjach byli z niego bardzo zadowoleni, co najdobitniej w ocenach wyrazili ci, którzy korzystali z IV edycji wydarzenia. Właśnie rozpoczęła się nowa odsłona programu.

Mentoring oparty na dwustronnej, bezpośredniej relacji mistrz-uczeń jest najbardziej efektywnym systemem nauki. Dlatego stosuje go ponad 70% firm z listy Fortune 500. Dotyczy obszarów biznesowych, przywódczych, interpersonalnych lub związanych z efektywnością osobistą. Mentorami w Programie ZPPM są wysokiej klasy managerowie firm członkowskich Związku. Mentees to osoby, które chcą świadomie i konsekwentnie budować swoją drogę rozwoju w różnych aspektach życia.

Podkreślamy znaczenie samorozwoju i samoświadomości, bo źródłem sukcesu jest otwartość mentee. Skutecznie wspierać można tylko osoby, które naprawdę chcą pracować nad zmianą swoich postaw, przekonań czy zachowań. Dlatego punktem wyjścia jest zdiagnozowanie, kim się jest, przejrzenie się w oczach bardziej doświadczonej osoby i wypracowanie kilku obszarów do poprawy czy udoskonalenia ­– uważa Beata Staszaków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Proces mentoringowy przebiega wg ściśle określonego planu. Mentorzy i mentees spotykają się systematycznie w okresie kilku miesięcy, dodatkowo uczestniczą w warsztatach i wykładach wspierających proces.

Pierwsze spotkania poświęcone są ustaleniu celów i mierników ich osiągnięcia. Kolejne dotyczą realizacji celów i wsparciu w wyzwaniach pojawiających się na bieżąco. Na koniec posumowanie, ocena procesu i wytyczenie dalszej drogi rozwoju. Chodzi po prostu o to, aby przekazywana wiedza była wykorzystywana w praktyce – podkreśla Elżbieta Dunaj, trener biznesu, coach, opiekun merytoryczny Programu.

Ze względu na pandemię, część działań IV edycji prowadzona była online. Nieco inne były również jej cele. Większy nacisk położono na rozwój kompetencji społecznych z zakresu budowania relacji, radzenie sobie ze stresem i emocjami, wzmocnienie pewności siebie, asertywność. Ważne było, jak zawsze, podnoszenie kompetencji menedżerskich, budowanie autorytetu, przywództwo i metody zarządzania czasem. Większość (blisko 74% par) zrealizowała założone cele. W niektórych przypadkach ulegały one zmianom w trakcie trwania Programu. Zarówno mentorzy, jak i mentees bardzo wysoko ocenili organizację, przygotowanie merytoryczne, współpracę z partnerem w Programie. Wszyscy, zgodnie twierdzą, że poleciliby tę formę edukacji swoim znajomym. Oto kilka wypowiedzi z anonimowych ankiet przeprowadzonych po zakończeniu programu.

Najmocniejszą stroną Programu jest to, że efekty spotkań są widoczne długofalowo. Zmiana potrzebuje czasu, a trafne pytania mentora i odniesienie do jego doświadczeń powoduje, że mentee stopniowo zauważa inne odcienie otaczającej go rzeczywistości.

Ważna była możliwość skonfrontowania swoich nawyków, opinii z osobą z zewnątrz, doświadczoną, która potrafi spojrzeć na problem obiektywnie
i szczerze powiedzieć, jak to widzi ze swojej strony.

Zdobyta wiedza, przekazana podczas spotkań, bezpośredni kontakt z mentorem, możliwość poznania opinii i sposobu postępowania menadżera z doświadczeniem. Dzięki temu można było inaczej spojrzeć na codzienne sprawy.

Program jest dobrze zorganizowany, umożliwia rozwój obu stronom – mentee i mentorowi.

Wśród korzyści wymienić należy możliwość dzielenia się doświadczeniem, poznawanie nowych osób, niezwykle odmiennych, z innego środowiska, wsparcie ze strony innych mentorów (wymiana doświadczeń), doskonałą komunikację z organizatorem, samorozwój.

Cieszę się, że moje doświadczenie życiowe, zawodowe przydaje się jako drogowskaz przy poszukiwaniu własnej drogi przez mentee.

Największą satysfakcję sprawiło mi to, że przyszedłem do programu konkretnie po wiedzę, a wyszedłem nie tylko jako lepszy menadżer, ale też jako inna osoba”.

Podczas konferencji podsumowującej IV i otwierającej V edycję programu wykład inspirujący pt. „Fakty i mity o rozwoju” wygłosił Sławomir Jarmuż, doktor psychologii, trener, coach, współwłaściciel firmy MODERATOR.

Rozwój osobisty dzisiaj jest tematem ryzykownym. Mamy mnóstwo „guru” od tej tematyki. Wystarczy wpisać hasło w Internecie i znajdziecie wiele mądrych, średnich i głupich filmów o rozwoju. Łatwo więc wpaść w banał. Dlatego ja wolę mówić o metodach popartych naukowymi badaniami. O praktycznych narzędziach pracy z kimś i z samym sobą. A sprawą najważniejszą, moim zdaniem jest umiejętność stawiania i skutecznej realizacji celów zawodowych i życiowych. Rozwój na tym polega, że realizujemy swoje marzenia, zamierzenia, cele –  twierdzi dr Sławomir Jarmuż.

Dr Jarmuż przedstawił kilka sposobów wspierających efektywną pracę z celami. Jedną z nich jest metoda WOOP opracowana przez Gabriele Oettingen, po ponad dwudziestu latach badań naukowych nad ludzką motywacją. Gabriele Oettingen proponuje przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania pozornie prostą analizę czterech kwestii:

  1. Wish – jaki jest Twój cel?
  2. Outcome – jakie będą korzyści, kiedy osiągniesz ten cel?
  3. Obstacles – jakie przeszkody mogą się pojawić w trakcie realizacji.
  4. Plan – co zrobisz, kiedy pojawi się przeszkoda.

Odpowiedzi na te pytania, dokładnie przemyślane i spisane punkt po punkcie, pomogą nam na różnych etapach realizacji celu nie zboczyć z obranej drogi i nie zaniechać działania po pierwszych niepowodzeniach.

Wiele cennych rad, metod i narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego znajdziecie w przygotowywanym przez Związek Pracodawców Polska Miedź podręczniku i prezentacji dobrych praktyk mentoringu. Będzie on powstawał z udziałem ekspertów i uczestników wszystkich edycji programu. Związkowi udało się bowiem zgromadzić wokół idei stałego podnoszenia kompetencji doskonałe grono profesjonalistów.

Bardzo dziękuję wszystkim, który nam zaufali i zdecydowali się na udział w Programie. Szczególnie wdzięczna jestem mentorom, którzy pro bono poświęcają swój czas, aby pomagać osobom dopiero rozpoczynającym karierę zawodową. Jestem bardzo dumna z tego, że otwieramy piątą edycję Programu! To dowodzi, że jest on potrzebny, skuteczny i przynosi korzyści wszystkim stronom procesu: mentorom, mentees i organizacjom, w których pracują ¬ podkreśla Beata Staszaków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

W V edycji programu Mentoringowego spotka się co najmniej 18 par mentor-mentee. Wszystkim życzymy powodzenia i satysfakcji z pracy nad samym sobą.