Program mentoringowy

Wszystkich zainteresowanych, jakie korzyści odnoszą Mentorzy i Mentorowani zapraszamy do obejrzenia filmu:

Mentorzy:

Do podjęcia się roli mentorów zapraszamy osoby o dużym doświadczeniu zawodowym chętne poświęcić czas, aby rozwijać kompetencje ambitnych młodszych członków naszego Związku.

Mentorzy w naszym projekcie pracują pro-bono.

Bycie mentorem to rola dająca dużą satysfakcję osobistą. Mentorzy jako główne korzyści z pełnienia tej roli wskazują następujące elementy:

 • satysfakcja ze wspierania innych swoją wiedzą i doświadczeniem
 • satysfakcja z osiągnięć Mentee
 • poszerzenie swojej perspektywy
 • własny rozwój
 • poszerzenie sieci kontaktów dzięki spotkaniom z innymi mentorami

Mentees:

Program Mentoringowy Związku Pracodawców Polska Miedź kierujemy do osób:

 • aspirujących do obejmowania stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w organizacji
 • właścicieli firm pragnących rozwijać swoje biznesy
 • chcących świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty
 • ciągle doskonalących kompetencje przywódcze
 • posiadających konkretne cele zawodowe
 • gotowych do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem
 • otwartych i gotowych na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych

Mentees jako główne korzyści wskazują następujące elementy:

 • zdefiniowanie swoich celów i szybsze ich osiąganie
 • zwiększenie świadomości własnego potencjału i rozwój talentów
 • świadomość swoich mocnych stron i wzmocnienie pewności siebie
 • poszerzenie świadomości swego otoczenia
 • zbudowanie strategii rozwoju biznesu
 • zdobycie cennych wskazówek od osób bardziej doświadczonych
 • poszerzenie sieci kontaktów

Uczestnicy Programu otrzymują:

 • materiały merytoryczne
 • opiekę Opiekuna Merytorycznego oraz Menedżera Projektu
 • dyplom potwierdzający udział w programie.
 • 2 warsztaty dla mentorów i 2 warsztaty dla Mentees.
 • 1 wspólny warsztat dla Mentorów i Mentees połączony z inauguracją programu
 • konsultacje online dla mentorów

Jeżeli chciałaby Pani/ chciałby Pan wziąć udział w naszym programie, zapraszam do kontaktu z Biurem Związku Pracodawców Polska Miedź stelmach@pracodawcy.pl, staszkow@pracodawcy.pl, telefon: +48785858816.

Podobnie jak w ubiegłym roku opiekunem merytorycznym programu jest p. Elżbieta Dunaj, doświadczony trener, coach oraz Dyrektor HR w firmie Perfecta.

FORMULARZE  ZGŁOSZENIOWE