PROJEKT: „Inżynierowie przyszłości – inteligentni, wykwalifikowani, bezpieczni” („Engineers of the Future – Smart, Skilled, Secure”) – ERASMUS+

Partner technologiczny Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC zaprasza do udziału w badaniu „Inżynierowie przyszłości – inteligentni, wykwalifikowani, bezpieczni” („Engineers of the Future – Smart, Skilled, Secure”) – w ramach projektu ERASMUS+.

Badanie niniejsze jest badaniem pt. „ Engineers of the Future – Smart, Skilled, Secure”, który działa w ramach programu Erasmus, ma na celu eliminację luki w umiejętnościach inżynierów poprzez zaprojektowanie i testowanie programu nauczania i szkolenia, punktowanie na rynku usług nauczania, sprowadzanie na skutek narastających potrzebach pracy w zakresie cyfryzacji i automatyzacji.

Projekt Związku Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 ma komponent dotyczący budowania kompetencji, który jest zbieżny z celami badania – postępowanie w sprawie rozwiązywania problemów związanych z pomocą w dziedzinie nauki i inżynierskiej, dążąc do nowoczesnej nauki o nowoczesnej metodologii i nowoczesnej technologii internetowej (IIoT), dążenie do cyberbezpieczeństwa jako kwestia z aspektem cyfryzacji.

Zachęcamy do udziału w ankiecie – pomoże ona w przyszłości kształtować programy nastawione na większe wsparcie pracodawców i przedsiębiorców, administracji, B+R oraz nauki w procesie wprowadzania cyfryzacji oraz automatyzacji.

Ankieta wymaga jedynie 15 minut zaangażowania.
Dziękujemy za poświęcony czas! Twoja profesjonalna opinia jest niezbędna w naszej pracy.

Efektem badań będzie określenie profilu inżynierskiego dostosowującego się do pojawiających się potrzeb w zakresie automatyki przemysłowej i cyberbezpieczeństwa

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cd6f96b3-1721-235f-5234-fe4e1732ba93

Źródło: Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC