Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.) do określenia szczegółowych sposobów nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe. Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z brakiem w obecnych przepisach rozporządzenia określenia sposobu oznaczania wyrobów winiarskich w puszkach, banderolami o wymiarach 50×16 mm (tzw. banderolami prostokątnymi). Obecne przepisy określają tylko sposób oznaczania banderolami o wymiarze 45×21 mm na wieczkach puszek, a nie ma takiego określonego sposobu oznaczania na ściankach puszek Wprowadzenie ww. rozwiązania umożliwi producentom i importerom wyrobów winiarskich oznaczanie na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, co przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt rozporządzenia zakłada określenie sposobu oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w puszkach, banderolami o wymiarach 50×16 mm (tzw. banderolami prostokątnymi), przez umożliwienie ich nanoszenia na ściance puszki, zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370551 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.