Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego został sporządzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), ustawą z ……… 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….) oraz zmianami upraszczającymi i porządkującymi.

Projekt rozporządzenia określa nowe wersje następujących wzorów deklaracji:

1) AKC-4/AKC-4zo – deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (zał. nr 1);

2) AKC-4/H – podatek akcyzowy od energii elektrycznej (zał. nr 2);

3) AKC-WW/AKC-WWn – deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (zał. nr 3);

4) AKC-KZ – kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (zał. nr 4).

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający4 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364202/katalog/12911666#12911666

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.