Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących związany jest z opracowaniem optymalnych rozwiązań dla kas rejestrujących stosowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit f rozporządzenia zmienianego. Projektowany § 52 wprowadza rozwiązania techniczne w konstrukcji kas rejestrujących, aby takie kasy mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego.

Proponowane regulacje będą dotyczyć kas rejestrujących stosowanych w ewidencji automatycznej sprzedaży (tzw. vending). Ponieważ ta kategoria urządzeń fiskalnych obejmuje kasy, które mogą mieć zastosowanie na przykład w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych, projekt uwzględnia dostosowanie wymagań technicznych do warunków środowiskowych, charakterystycznych dla tej działalności. Uwzględnienie tej specyfiki (duża wilgoć, brak obsługi), powoduje, że w projektowanej regulacje przewiduje się możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki w kasie rejestrującej.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354000
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.