Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu:

  • umożliwienie świadczeniodawcom wyboru testu do diagnozowania alergii, zgodnie ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy i wskazaniami wiedzy medycznej;
  • wskazanie poprawnej nazwy specjalizacji lekarskiej;
  • zmiana wprowadzonej specjalizacji w zakresie pediatrycznych konsultacji pulmonologicznych w opiece koordynowanej;
  • dopuszczenie w zakresie uzupełnionym udzielanie świadczeń przez lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co wynika z § 12 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1225).
W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza się następujące rozwiązania:
  • w miejsce zdefiniowanych paneli 10-punktowych, wprowadzenie panelu alergenów wziewnych i pokarmowych do diagnozowania alergii, stosowanych w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
  • poprawienie nazwy specjalizacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej;
  • w zakresie specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z zakresu pulmonologii zastępuje się wpisanego lekarza specjalistę z dziedziny diabetologii i endokrynologii lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc dzieci;
  • umożliwienie w zakresie uzupełnionym udzielania świadczeń przez lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378503 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 8 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl, według wzoru zamieszczonej tabeli.