Projekt SUMEX Warsztaty: Zrównoważone górnictwo w Europie – Europa Środkowa i Wschodnia | 31 maja – 1 czerwca | Tallin

Konsorcjanci projektu SUMEX zapraszają na warsztaty „Sustainable mining in Europe” (Zrównoważone górnictwo w Europie), gdzie będą omawiane wyzwania dla górnictwa w kontekście sytuacji firm na wschodzie Europy (EU Region East Workshop: Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Łotwa, Estonia, Litwa, Bułgaria). Spotkanie partnerskie odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2022 r. w Tallinie w Estonii.

Program spotkania:

• 31 maja, 9:00 – 16:30 EET: Prezentacje i przykłady dobrych praktyk do omówienia podczas sesji grup roboczych

• 1 czerwca, 10:00 – 13:00 EET: Wizyta w lokalnym zakładzie wydobywczym

SUMEX to 36-miesięczny projekt finansowany przez Komisję Europejską, który rozpoczął się 1 listopada 2020 r. Projekt ma na celu ustanowienie ram zrównoważonego rozwoju dla przemysłu wydobywczego w Europie, przy zaangażowaniu interesariuszy ze społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, przemysłu i rządów z w całej UE.

5 obszarów zainteresowania projektu to: planowanie przestrzenne, pozwalanie, ocena oddziaływania społeczno-gospodarczego i środowiskowego, BHP oraz raportowanie.

Tematyka spotkania będzie skoncentrowana na kwestiach BHP oraz pozwoleń/licencji/koncesji. Oprócz prezentacji głównych prelegentów dotyczących dobrych praktyk w zakresie zezwoleń społecznych na działalność, BHP w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, wydarzenie to będzie koncentrować się na dyskusjach w mniejszych sesjach grupowych. Ponieważ mają to być warsztaty networkingowe, wydarzenie odbywa się osobiście. Po warsztatach wszystkie prezentacje będą dostępne online dla zarejestrowanych uczestników.

Podczas spotkania należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących COVID-19. Analizowana także będzie aktualna sytuacja geopolityczną w Europie.
Udział w warsztatach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny. Dostępne jest niewielkie stypendium, aby wesprzeć uczestników w zrekompensowaniu kosztów podróży.
Rejestracja możliwa jest do 26.04.2022 r.   Link do rejestracji

Ostateczna agenda i dokumenty przygotowawcze zostanie wysłana przed warsztatami. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (około 50 uczestników) organizatorzy mogą nie być w stanie potwierdzić wszystkich rejestracji. Po rozpatrzeniu wniosku na początku maja zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem.

Więcej informacji na stronie: https://www.sumexproject.eu/.
W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt z Marlene Buchner: m.buchner@oeko.de
Źródło: SUMEX, Montanuniversität Leoben, Öko-Institut e.V.

Region East Workshop:
Sustainable mining in Europe
31 May – 1 June 2022

The SUMEX project team is happy to invite you to our next regional workshop on sustainable mining for the region East. This physical peer-learning event will be held from 31 May to 1 June 2022, Hestia Hotel Europa, in Tallinn, Estonia:

 • 31 May, 9:00 – 16:30 EET: Presentations and good practice examples to be discussed in working group sessions
 • 1 June, 10:00 – 13:00 EET: Site visit to a local extractives quarry

What can you expect?

This workshop gives you an opportunity to connect with each other, share knowledge and share with the SUMEX project information useful to improving sustainable management of extractive industries in Europe.
In this regional workshop we will focus on health & safety and permitting. In addition to presentations from key note speakers on good practice examples in social license to operate, H&S in open pit and underground mining, this event will center around discussions in smaller group sessions. Since this is to be a networking workshop, the event is held in person. After the workshop, all presentations will be available online for the registered participants.
Regarding coronavirus regulations: The event organisation shall comply with all local COVID-19 regulations.
Regarding geopolitical situation in Europe: And, of course, we will keep an eye on the geopolitical situation in Europe.

Why are you invited?
We aim to bring together representatives of different policy and administrative levels, extractive industries, permitting authorities as well as civil society.
You are part of the community that engages in sustainable mining in Europe, especially in the East region (in SUMEX: Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Latvia, Estonia, Lithuania, Bulgaria). Your knowledge and experience can be a valuable input to others whilst you learn interesting approaches from other stakeholders.
How can you register?
Please register here by 26 April.
We will send out the final agenda and preparation documents before the workshop. Due to the limited size (around 50 participants) of this event, we might not be able to confirm all registrations. We will send you a confirmation message in early May after assessing your application.
How much does attendance cost?
Workshop attendance for registered participants is free of charge. A small stipend up to 200€ is available to support participants in offsetting travel costs.
What is the background?
Numerous solutions, strategies and best practice examples towards sustainable mining in Europe already exist. At the same time, important actors frequently lack appropriate opportunities to benefit from the knowledge and experience of other practitioners; they see the need for further capacity building.

To help fill this gap, the SUMEX project is hosting a series of peer-learning workshops on sustainable mining in different subject areas. The 5 focus areas are:

 1. land use planning,
 2. permitting,
 3. socio-economic and environmental impact assessment,
 4. health & safety, and
 5. reporting.

These workshops are planned in four EU geographical regions to strengthen the regional network and to minimize efforts for travel. The following four workshops are planned as physical events:

 • EU Region North (Sweden, Finland, Denmark) – 20-21 April 2022
 • EU Region East (Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Latvia, Estonia, Lithuania, Bulgaria) – 31 May-01 June 2022
 • EU Region South (Portugal, Spain, Italy, Croatia, Slovenia, Greece, Malta, Cyprus) – 22-23 June 2022
 • Bringing it all together“ in Brussels – November 2022

If you have questions or comments, please contact Marlene Buchner: m.buchner@oeko.de

We look forward to seeing you in person in the workshop!

Source: SUMEX, Montanuniversität Leoben, Öko-Institut e.V.