Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 29 października 2019 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Sorry, no attachments exist.