Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowana ustawa:

  • wprowadzi cyfrowe załączniki graficzne (wzorzec barw w obowiązujących standardach graficznych, tj. CMYK, Pantone ®, Pantone ® textil, RGB, NCS, RAL, HKS, web color; wersje w plikach SVG, EPS, CDR, AI, PDF, JPEG, PNG) i muzyczne do projektu (partytury),
  • uporządkuje nazewnictwo symboli (m.in. przez wprowadzenie pojęcia herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Chorągwi Rzeczypospolitej),
  • zwiększy ochronę symboli państwowych: z uwagi na brak dostosowanych do współczesnych technik graficznych wzorów symboli państwowych, obecnie ich ochrona była niezwykle trudna. Projekt wprowadza również przepisy dotyczące godnego postępowania z flagami zniszczonymi i nienadającymi się do użytku, a także wykorzystywania flag do umieszczania na nich napisów i innych symboli,
  • wprowadza drobne korekty wynikające z postulatów heraldyków do wizerunku herbu państwowego,
  • wprowadza kokardę narodową.

Rezultatem będzie ujednolicenie w perspektywie lat 20212023 r. i kolejnych stosowanego w państwie przez administrację publiczną w swojej identyfikacji wizualnej, wizerunku polskich symboli państwowych.

Dla administracji samorządowej będzie to oznaczało: konieczność wymiany tablic urzędowych; flag oraz herbów Rzeczypospolitej Polskiej; wymianę umundurowania służb podległych; zmiany tablic informacyjnych na obiektach ochrony przyrody w gestii samorządu.


 
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351953
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 18 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.