projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
 
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;


Projekt wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikami (szt. 3) dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312251/katalog/12513201#12513201
Projekt został opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Prezesa UOKIK obecny katalog środków ochrony wpłat nabywcy nie zapewnia mu ochrony na odpowiednim poziomie. Zastrzeżenia UOKIK wzbudza stosowany najczęściej w praktyce przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej nie zapewnia nabywcy skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 21 czerwca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl