projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych:
projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw


projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12271105/katalog/12282733#12282733

Projektodawca proponuje dokonanie licznych zmian w ustawie, w związku z czym wskazana jest dokładna analiza materii.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 22 kwietnia 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź