Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego oraz zapewnienie jego stabilności na kolejne lata podatkowe.

Celowi temu służą następujące rozwiązania przewidziane w projekcie:

1) obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej;

2) wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku;

3) uchylenie ulgi dla klasy średniej. Obniżenie stawki podatkowej w trakcie roku, a także w rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 r. umożliwia uchylenie, postrzeganej jako niespójnej i komplikującej system podatkowy, ulgi dla klasy średniej.

Projekt dodatkowo przewiduje:

– zmniejszenie klina podatkowego,

– uwzględnianie odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu podatkowym,

– wsparcie podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci w stosunku do oczekiwań społecznych,

– zmianę zakresu niektórych zwolnień przedmiotowych,

– zabezpieczenie wpływów z 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym przekazywanie kwot w wysokości 1% podatku należnego OPP na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy w stosunku do określonej grupy podatników,

– zmiany w zakresie przesyłania JPK w podatkach dochodowych,

– zmiany w przepisach regulujących składki zdrowotne.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358002
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 2 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.