Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy realizuje w sferze podatków program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, ogłoszony na konwencji programowej 15 maja 2021 r.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 6 sierpnia 2021 na adres sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl