Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce i perspektywy współpracy

W siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zorganizowano konferencję pod hasłem:  „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyło około stu gości, przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki i kultury. Organizatorami były Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. 

https://zmiedzi.pl/wydarzenia/przedsiebiorczosc-ukrainska-w-polsce-i-perspektywy-wspolpracy-94489/