Przedsięwzięcia Green Deal w trybie PCP – Stan realizacji prac – prezentacja NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera realizację Europejskiego Zielonego Ładu poprzez uruchomienie szeregu przedsięwzięć badawczych w trybie zamówień przedkomercyjnych. Wszystkie one są ukierunkowane na opracowanie w ramach prac badawczo-rozwojowych (B+R) nowych rozwiązań i technologii wspierających osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Przedsięwzięcia są realizowane w formie innowacyjnych zamówień publicznych, jako zamówienia przedkomercyjne(pre-commertial procurement, PCP). Zamawiającym jest NCBR, który definiuje problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej gospodarki, a podmioty zainteresowane rozwiązaniem tego problemu uczestniczą w procesie, którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania, niedostępnego dziś na rynku.

Każde z opisanych poniżej 9 uruchomionych przez NCBR przedsięwzięć stanowi silny impuls do stworzenia innowacyjnych technologii o cechach przewyższających rozwiązania dostępne obecnie na rynku. Wyzwania badawcze zostały tak zdefiniowane by stymulować rozwój technologii, które mają szansę zyskać szeroką akceptację rynku, a następnie poprzez masową komercjalizację ma szanse stać się polską specjalnością.

Przedsięwzięcia i wyzwania badawcze

  • Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo
  • Innowacyjna biogazownia
  • Oczyszczalnia przyszłości
  • Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE
  • Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym
  • Magazynowanie energii elektrycznej
  • Magazynowanie Ciepła i Chłodu
  • Technologie domowej retencji
  • Wentylacja dla szkół i domów

W załączeniu przedstawiamy prezentację omawiającą te zamówienia, a także linki do niektórych materiałów na ich temat, które ukazywały się w mediach.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/green-deal

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej