Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (kierowcy ciężarówek, autobusów i autokarów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku kierowców ciężarówek, autobusów i autokarów (aktualizacja Rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz Rozporządzenia nr 2020/1054 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów)

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 lutego 2021 r.

Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku mają zastosowanie jednakowo do kierowców ciężarówek, autobusów i autokarów. Przepisy te nie zawsze są jednak odpowiednie w odniesieniu do przewozu osób. Inicjatywa ta ma na celu uwzględnienie szczególnych potrzeb kierowców autobusów i autokarów w zakresie organizacji ich czasu pracy. Komisja dokona oceny obowiązujących przepisów i może zaproponować środki, które uwzględnią te potrzeby.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Driving-and-rest-times-for-bus-and-coach-drivers
Źródło: Komisja Europejska