PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY

Czy wiecie, że w ciągu najbliższych 20 lat ponad połowa znanych nam zawodów zniknie na skutek postępującej informatyzacji oraz automatyzacji? Dlatego najważniejszą kompetencją przyszłości jest gotowość do zmian. Ponieważ system edukacji nie jest w stanie nadążyć za tak szybko ewoluującą rzeczywistością, na znaczeniu zyskują dawne relacje uczeń i mistrz umożliwiające bezpośrednie przekazywanie wiedzy.

Praca w jednej firmie, na tym samym stanowisku od ukończenia szkoły do emerytury to już przeszłość. Nawet jeżeli znajdziemy zatrudnienie w branży odpornej na zmiany, to będziemy mieli do czynienia z nowymi maszynami, urządzeniami, środkami komunikacji itp. Eksperci prognozują, że w najbliższej przyszłości dojdzie do radykalnych przeobrażeń rynku pracy. Będą dotyczyły nie tylko sektora wysokich technologii, ale i produkcyjnego, logistycznego, obsługi klienta i wielu innych. W praktyce każdej branży. Trudno przygotować na te wyzwania system edukacji, gdyż nawet nie wiadomo, jakie zawody powstaną w przyszłości. Może pocztę roznosić będą drony, operacje przeprowadzać roboty humanoidalne, a samojezdne pojazdy odeślą do lamusa zawodowych kierowców? Brzmi futurystycznie? Nie zdarzy się za Waszego życia? A pamiętacie, że powszechnie dostępny Internet ma dopiero trzydzieści kilka lat?

Zmiany dokonują się na naszych oczach. W ciągu życia zaledwie jednego pokolenia mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją technologiczną. Mam wrażenie, że z dnia na dzień przyśpieszenie jest coraz większe. Musimy się przygotować na niewiadome, niepewne, mieć otwartą głowę, gotowość do rozwoju kompetencji. Dotyczy to zwłaszcza ambitnych osób, które chcą zajmować kierownicze stanowiska. Progres powinien zajść w naszej życiowej postawie, chęci zmian, odwadze, ciekawości. Jak to zrobić? Odpowiedzią jest nasz Program Mentoringowy – mówi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Program Mentoringowy prowadzony jest przez Związek Pracodawców Polska Miedź już od kilku lat. Właśnie kończy się jego piąta edycja. Wzięło w nim udział blisko 150 osób. Mentoring nie jest niczym nowym w zarządzaniu. Dotyczy obszarów biznesowych, przywódczych, interpersonalnych lub związanych z efektywnością osobistą. Opiera się na dwustronnej, bezpośredniej relacji mistrz-uczeń, w tym przypadku mentor-mentee.Jakie są zalety mentoringu?

Mentees dzięki wsparciu doświadczonych osób szybciej nabywają nowe kompetencje i nabijają mniej guzów po drodze. Mentorzy mają satysfakcję z możliwości wsparcia innych i sukcesów podopiecznych, w których mają udział. Warto wspomnieć, że doskonalą także swoje umiejętności, chociażby komunikacyjne, interpersonalne, porządkują posiadaną wiedzę. Organizacja zyskuje wysokowartościową i niskobudżetową formę szkoleń oraz buduje kulturę dzielenia się wiedzą i ciągłego rozwoju — wylicza Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Słowa prezes Staszków potwierdzają wyniki wielu badań. Przytoczmy kilka z nich, zamieszczone w raporcie „Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badania „The American Society for Training & Development” wskazują, iż ponad 75% kierowników uważa indywidualny mentoring za jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na ich zawodowy sukces.

Analizy przeprowadzone w firmie Sun Microsystems (2006), w ramach których prześledzono kariery ponad 1000 pracowników w okresie 5 lat w celu zbadania wpływu mentoringu na ich rozwój zawodowy wykazały, że mentorowani pracownicy awansowali 5 razy częściej niż ci, którzy nie brali udziału w programie mentoringu. Spośród pracowników, którzy przystąpili do programu, wynagrodzenia wzrosły u 25% badanych; poza tą grupą, tylko 5% pracowników otrzymało podwyżkę.

Nic zatem dziwnego, że mentoring stosuje ponad 70% firm z listy Fortune 500. Z opinii uczestników dotychczasowych edycji programu ZPPM wynika, że dla powodzenia procesu kluczowe jest właściwe dobranie pary mentor-mentee. I właśnie doskonali mentorzy stanowią o jego sile.

Nasz program zbudowany jest na kompetencjach kadry kierowniczej, przede wszystkim grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź. Mentorzy pracują pro bono. Są to wysoko wykwalifikowani specjaliści, dyrektorzy, szefowie firm, którzy chcą pomóc młodszym kolegom w rozwoju zawodowym. Z drugiej strony coraz większa jest wiedza o konieczności świadomego tworzenia swojej drogi osobistej i profesjonalnej, dlatego do programu zgłasza się wielu Mentees — tłumaczy Barbara Baszczyk-Stelmach, manager ds. szkoleń Związku Pracodawców Polska Miedź.

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wychodzenie z nich obronną ręką, zdolność ustalania celów i trzymania się wartości to najważniejsze cechy mentoringu. Mentor potrafi wskazać Mentee drogę rozwoju, podpowiedzieć, co warto, a czego nie należy robić, jakie są słabe i mocne strony mentee, które kompetencje powinien wzmacniać. Tworzą się bliskie relacje, nawiązują przyjaźnie. Niektórzy z mentee stają się w kolejnych edycjach mentorami. W procesie mentoringowym zdobywają do tego kwalifikacje i predyspozycje.

Utarło się, że mentoring to takie nudne spotkania przy zimnej kawie i tanich ciastkach. Ja też kiedyś tak myślałem, ale pewnego dnia postanowiłem skorzystać z zaproszenia Pani Prezes Beaty Staszków i spróbować. Śmiało mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. Bo to, jak przebiega program mentoringowy, w dużej mierze zależy od mentora i mentee. Ja trafiłem idealnie, ponieważ moja mentorka nie tylko przygotowywała mnie do nowej roli zawodowej. Była również inicjatorką wielu ciekawych pomysłów. Umawiała nasze spotkania w różnych, nietypowych miejscach — od ukrytego w lesie parku, przez stadion piłkarski, na wieży kościelnej kończąc. Dzięki czemu każdą sesje zapamiętałem na lata i dziś tym doświadczeniem staram się dzielić ze swoimi podopiecznymi – opowiada Marek Wachnik, Kierownik Wydziału Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy KGHM Polska Miedź S.A, mentee IV edycji programu i mentor V.

Proces mentoringowy przebiega wg ściśle określonego planu. Tu nic nie jest przypadkowe. Najważniejszym założeniem jest, aby przekazywana wiedza była wykorzystywana w praktyce.

Mentorzy i mentees spotykają się systematycznie w okresie kilku miesięcy, dodatkowo uczestniczą w warsztatach wspierających cały proces. Zaczynają od wspólnego ustalenia celów i mierników ich osiągnięcia. Kolejne spotkania dotyczą przebiegu realizacji celów i radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na bieżąco. Na koniec posumowanie, ocena procesu i wytyczenie dalszej drogi rozwoju. Na każdym etapie uczestnicy mogą liczyć na moje wsparcie i radę — deklaruje Elżbieta Dunaj, opiekun merytoryczny Programu Mentoringowego, HR Manager, trener biznesu.

A co o Programie Mentoringowym Związku Pracodawców Polska Miedź sądzą jego uczestnicy? Oto opinie z anonimowych ankiet.

Mentee:

„Najmocniejszą stroną programu jest to, że efekty spotkań są widoczne długofalowo. Zmiana potrzebuje czasu, a trafne pytania mentora i odniesienie do jego doświadczeń powoduje, że mentee stopniowo zauważa inne odcienie otaczającej go rzeczywistości”.

„Ważna była możliwość skonfrontowania swoich nawyków, opinii z osobą
z zewnątrz, doświadczoną, która potrafi spojrzeć na problem obiektywnie
i szczerze powiedzieć, jak to widzi ze swojej strony”.

„Zdobyta wiedza, przekazana podczas spotkań, bezpośredni kontakt
z mentorem, możliwość poznania opinii i sposobu postępowania menadżera
z doświadczeniem. Dzięki temu można było inaczej spojrzeć na codzienne sprawy”.

Mentorzy:

„Program jest dobrze zorganizowany, umożliwia rozwój obu stronom – mentee i mentorowi”.

„Wśród korzyści wymienić należy możliwość dzielenia się doświadczeniem, poznawanie nowych osób, niezwykle odmiennych, z innego środowiska, wsparcie ze strony innych mentorów (wymiana doświadczeń), doskonałą komunikację
z organizatorem, samorozwój”.

„Cieszę się, że moje doświadczenie życiowe, zawodowe przydaje się jako drogowskaz przy poszukiwaniu własnej drogi przez mentee”.

„Największą satysfakcję sprawiło mi to, że przyszedłem do programu konkretnie po wiedzę, a wyszedłem nie tylko jako lepszy menadżer, ale też jako lepszy człowiek”.

Jesienią rozpocznie się kolejna, VI edycja Programu Mentoringowego. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.pracodawcy.pl