Publikacja „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

Publikacja pt.„GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” została przygotowana przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych.

Przygotowanie i stworzenie nowego wydawnictwa wychodzi naprzeciw konieczności zapewnienia odpowiedniej wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno- energetyczną oraz związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. i realizacją nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej określonej w Europejskim Zielonym Ładzie.

W publikacji znajduje się szereg interesujących artykułów podejmujących istotne w obecnym czasie tematy z zakresu polityki klimatyczno – energetycznej dotyczące: perspektywy na rynku uprawnień do emisji w EU ETS w 2020 r., pozycji Unii Europejskiej w działaniach na rzecz klimatu, możliwości i uwarunkowań dla wprowadzenia CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) w UE, możliwości redukcji emisji CO2 w sektorze transportu drogowego w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu”, rozwoju technologii CCS/CCU w Europie i na świecie, przyszłości „czystego wodoru”, możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektora polskiego rolnictwa, jak również lotnictwa w świetle umowy o powiązaniu unijnego i szwajcarskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz o Funduszu Modernizacyjnym.

Źródło:  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).