Publikacja UE: Zrównoważone wykorzystanie naszych zasobów naturalnych

Zrównoważone wykorzystanie naszych zasobów naturalnych – Making sustainable use of our natural resources

Przyroda jest ważnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu. Reguluje klimat, wspiera różnorodność biologiczną, pochłania i magazynuje węgiel w lasach, torfowiskach i terenach podmokłych. Zrównoważone zarządzanie tymi zasobami w obiegu zamkniętym przyczyni się do poprawy naszych warunków życia, utrzymania zdrowego środowiska, stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy dostosowanych do przyszłych wyzwań, a także zapewni zrównoważone bioprodukty, żywność i energię. Nowe modele biznesowe, które nagradzają bardziej przyjazne dla klimatu gospodarowanie gruntami („rolnictwo węglowe”), stworzą nowe możliwości zarobkowe dla rolników i leśników.

Lasy mają zasadnicze znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu oraz dla zdrowia planety. Są bogate pod względem różnorodności biologicznej i mają ogromne znaczenie w walce ze zmianą klimatu.
Strategia leśna UE poprawi ilość i jakość lasów w UE poprzez:
• zwiększenie pokrywy leśnej w UE przy poszanowaniu zasad ekologicznych
• poprawę odporności lasów na zmianę klimatu

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska)