Publikacja: Umowa Partnerstwa 2021-2027

Przed nami nowy okres finansowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. Skierowana jest zarówno do urzędników, jak i beneficjentów, którzy realizują projekty. Określa cele i zakres interwencji, odpowiedzialne instytucje za zarządzanie funduszami, programy oraz ich finansowanie. Umowa Partnerstwa łączy ze sobą oczekiwania Komisji Europejskiej z wyzwaniami wynikającymi z krajowych dokumentów, takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju i strategie sektorowe, które ją realizują.

6 głównych celów Umowy Partnerstwa koncentruje się na sprawieniu, że Europa będzie:

  1. – bardziej konkurencyjna i inteligentna
  2. – bardziej przyjazna dla środowiska i niskoemisyjna
  3. – lepiej połączona
  4. – o silniejszym wymiarze społecznym
  5. – bliżej obywateli
  6. – łagodząca skutki transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

Broszura przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej to kompendium wiedzy o 6 celach polityki spójności, programach, instrumentach terytorialnych oraz formach wsparcia finansowego.

 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Portal Funduszy Europejskich