Publikacje UE: ABC prawa Unii Europejskiej (Najnowsze wydanie)

ABC prawa Unii Europejskiej (Najnowsze wydanie) – The ABC of EU law (Latest edition)

Porządek prawny ukształtowany przez Unię Europejską (UE) stał się integralną częścią naszej polityczno-społecznej rzeczywistości. Każdego roku traktaty unijne stają się źródłem tysięcy decyzji, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie państw członkowskich UE i życie ich mieszkańców. Od dawna Europejczycy nie są jedynie obywatelami swoich miast, gmin czy państw, ale również obywatelami Unii. Jest to jedna z przyczyn, dla których bardzo ważne staje się informowanie ich o porządku prawnym, który ma wpływ na ich życie codzienne. Zawiłości struktury unijnej i jej porządku prawnego nie są jednak łatwe do zrozumienia. Jednym z powodów jest to, że teksty traktatów są często mało przejrzyste, a ich konsekwencje niełatwo jest pojąć. Zrozumienie dodatkowo utrudnia fakt, że wiele pojęć, używanych w traktatach do określenia nowych sytuacji, nie jest powszechnie znanych.

ABC prawa Unii Europejskiej autorstwa profesora Klausa-Dietera Borchardta przedstawia źródła projektu „Europa” i ewolucję jego porządku prawnego. To lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Książka została napisana z myślą o czytelnikach chcących zrozumieć, na czym polega konstrukcja UE i czym są filary europejskiego porządku prawnego.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska), Urząd Publikacji Unii Europejskiej.