RADA I ZARZĄD ZPPM III KADENCJI WYBRANI

22 czerwca odbyło się XXXIV Zgromadzenie Ogólne ZPPM, na którym m.in. wybrano nową Radę Związku, której przewodniczyć będzie ponownie Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Rada powołała na kolejną kadencję Zarząd Związku w niezmienionym składzie: Beata Staszków, Prezes Zarządu oraz Paweł Ernst i Piotr Karwan, Wiceprezesi.

Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź stanowiło znakomitą okazję do podsumowania działalności Związku i rozmowy o jego planach na przyszłość. Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2021, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku i Sprawozdanie finansowe Związku, udzielając tym samym absolutorium członkom Zarządu Związku z wykonywanych przez nich obowiązków.

2021 rok był dla nas wyjątkowy, świętowaliśmy bowiem 25-lecie istnienia naszej organizacji. Z tej okazji przeprowadziliśmy badania, jak naszą działalność i jej użyteczność dla biznesu postrzegają pracodawcy. Uczestniczyła w nich większość firm członkowskich (a zrzeszamy obecnie blisko 120 podmiotów), wystawiając Związkowi celującą ocenę. ZPPM praktycznie w 100% spełnia oczekiwania pracodawców. Cieszymy się, że także Zgromadzenie Ogólne udzielając Zarządowi skwitowania, potwierdza, że po prostu dobrze pracujemy – mówi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź – Dziękuję całemu zespołowi Związku za zaangażowanie, pomysłowość i więcej niż znakomite wywiązywanie się z obowiązków – dodaje Beata Staszków.

Wysoka ocena działalności Związku nie dziwi, jeżeli przeanalizuje się sprawozdanie z działalności przedstawione podczas Zgromadzenia Ogólnego. W 2021 roku w kilkuset wydarzeniach organizowanych przez ZPPM uczestniczyło kilka tysięcy osób! Były to konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, współpracy z samorządami lokalnymi, bezpieczeństwa pracy, finansów oraz prawa. Odbyło się blisko 100 szkoleń z zakresu zarządzania zespołami, negocjacji handlowych, trudnych sytuacji w biznesie itp. Z powodzeniem kontynuowany jest Program Mentoringowy.

Nasze propozycje szkoleniowe uzyskały łączną ocenę 4,65 na 5 punktów. To dowód na to, że z ofertą trafiamy w oczekiwania pracodawców. Nie ma tu jednak przypadku, bo jesteśmy z firmami członkowskimi w stałym kontakcie. Pytamy, czego potrzebują, jakie tematy ich interesują, które kwestie wymagają wyjaśnienia i zapraszamy najlepszych ekspertów z tych dziedzin. Dzięki temu szkolenia przynoszą efekt – podkreśla Beata Staszków.

Nowym projektem jest Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0, w której Związek (wraz z partnerami merytorycznymi) wprowadza przedsiębiorców w świat nowoczesnych technologii. Także w ubiegłym roku ZPPM uruchomił Centrum Mediacji, promując ten szybki i efektywny sposób rozwiązywania sporów. Eksperci ZPPM biorą udział w pracach ważnych krajowych gremiów (np. Radzie Dialogu Społecznego, czy ministerialnych komisjach międzyresortowych), stale monitorują prawodawstwo polskie i europejskie. Tylko w 2021 roku zajmowali się 615 projektami aktów legislacyjnych. Pracodawcy nawiązują nowe kontakty biznesowe podczas spotkań networkingowych, gali, śniadań biznesowych, czy imprez sportowych. Ważną rolą Związku jest koordynowanie współpracy KGHM Polska Miedź S.A. z samorządami.

Biznes i lokalne samorządy to dwa zależne od siebie światy. Przedsiębiorcy potrzebują stworzenia przyjaznego klimatu i optymalnych warunków do prowadzenia firm. Samorządy miejsc pracy dla swoich mieszkańców i wpływów z podatków. Dlatego tak ważne jest wzajemne zrozumienie, współdziałanie i szukanie ważnych dla lokalnych społeczności celów. Jestem przekonany, że wiele w tym obszarze możemy jeszcze zdziałać – uważa Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego podpisana została Deklaracja Etycznego Biznesu. Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź wraz z firmami członkowskimi stworzyli kompendium kluczowych zasad etycznych, drogowskazów, według których firmy funkcjonujące w regionie powinny kształtować swoją działalność. Są wśród nich transparentność, uczciwość, aktywne wspieranie społeczności lokalnych czy sprawiedliwe traktowanie pracowników.

Chcieliśmy, aby sformułowany zbiór zasad etycznego prowadzenia biznesu był żywy, autentyczny i odpowiadał na realne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców oraz pracowników. Dlatego też deklaracja powstawała na drodze dialogu prowadzonego z udziałem przedsiębiorców zrzeszonych
w Związku. To nie jest zwykły formalny dokument. To owoc gruntownych, szerokich przemyśleń, które wynikają z prawdziwych wieloletnich doświadczeń dolnośląskich firm
. – zapewnia Paweł Ernst, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Zgromadzenie powołało nowy skład Rady Związku Pracodawców Polska Miedź na III kadencję. Przyjęty zastał także budżet oraz program działania Związku na rok 2022. Zgromadzenie podjęło Uchwałę określającą wysokość składki członkowskiej (pozostaje na dotychczasowym poziomie) oraz sposób i termin jej wnoszenia. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2023 roku. Ponadto Zgromadzenie Ogólne przyjęło zmiany w Statucie Związku. Wszystkie podjęte Uchwały znajdziecie na stronie www.pracodawcy.pl.

RADA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ:

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Przewodniczący Rady Związku

Przedstawiciele I Filara – Ciąg Technologiczny KGHM Polska Miedź S.A.

Józef Kos – Główny specjalista Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A

Jarosław Twardowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., Sekretarz Rady Związku

Magdalena Wróbel –Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A. Wiceprzewodnicząca Rady Związku

Radosław Żydok – Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych KGHM Polska Miedź S.A, Wiceprzewodniczący Rady Związku

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Bernard Cichocki – Prezes Zarządu KGHM Zanam S.A.

Grzegorz Sosna – Prezes Zarządu NITROERG S.A.

Adrian Szymański – Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A.

III Filar – Jednostki Samorządu Terytorialnego

Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy Gaworzyce

IV Filar – Pozostałe podmioty

Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dominik Brach – Wiceprezes zarządu ds. rozwoju DB Energy S.A.

Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu IMPEL S.A.

ZARZĄD ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ.

Beata Staszków – Prezes Zarządu

Paweł Ernst – Wiceprezes Zarządu

Piotr Karwan – Wiceprezes Zarządu