Rada Związku Pracodawców Polska Miedź

Dnia 12 września 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Związku II kadencji po wyborach dokonanych podczas XXXI Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź.
W czasie posiedzenia Rada ukonstytuowała się wybierając ze swojego grona dwoje Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Do pełnienia tych funkcji powołani zostali:
pani Magdalena Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Związku;
pan Radosław Pobol– Wiceprzewodniczący Rady Związku;
pan Wacław Szetelnicki – Sekretarz Rady Związku.
Podczas posiedzenia Rada Związku podjęła uchwałę dotyczącą wstąpienia w poczet członków Firmy Polers z Chojnowa oraz czterech Gmin Zagłębia Miedziowego Polkowice, GMINA RUDNA. łączy ludzi, Gmina Kotla, Gmina Żukowice.
Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażamy nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do rozwoju współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami Zagłębia Miedziowego.