Rafał Szkop Prezesem w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych w Brukseli

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz kolega Rafał Szkop główny specjalista ds. Współpracy oraz Legislacji Międzynarodowej został powołany do pełnienia funkcji Prezesa w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources – ETP on SMR) w Brukseli.
Kandydatura Rafała Szkopa została zgłoszona przez KGHM Polska Miedź SA.
Rafał jest zatrudniony w Związku Pracodawców Polska Miedź od 2004 roku. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych z dziedziny prawa pracy, stosunków przemysłowych, ekonomii. Jest aktywnym członkiem i ekspertem Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej w Brukseli, a także Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Euromines.
Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (ETP on SMR) pełni rolę think-tanku w zakresie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowego. Głównym celem Platformy jest uczynienie z konserwatywnego i nieskłonnego do zmian przemysłu wydobywczego w UE, przemysłu innowacyjnego, nastawionego na zmiany i współpracującego z nauką. Platforma pełni rolę doradczą  w zakresie kształtowania polityki surowcowej przy The European Innovation Partnership on Raw Materials (Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie surowców), którego członkiem Grupy Sterującej jest Rafał Pawełczak, Wiceprezes KGHM ds. rozwoju.
Realizacja celów Platformy przyczyni się do średnio- i długoterminowego zabezpieczenia stabilnego zaopatrzenia w surowce (w tym surowce kluczowe, przemysłowe surowce mineralne i materiały drewnopochodne), które są konieczne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa efektywnie wykorzystującego zasoby.
Polityka Platformy stanowi zasadniczy wkład w konkurencyjność europejskich gałęzi przemysłu, podniesienie efektywności wykorzystania zasobów w UE oraz rozwój nowych działań w zakresie recyklingu opartego na europejskich zasobach.