Raport Deloitte: „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Wyzwania i potencjał integracji”

Wyniszczająca wojna w Ukrainie trwa od kilku miesięcy. Inwazja rosyjska na Ukrainę spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Szacunki wskazują, że od 24 lutego polską granicę mogło przekroczyć 3,8 mln Ukraińców, z czego ok. 1,5 mln wciąż przebywa w naszym kraju. Jak wynika z najnowszego raportu Deloitte: „ Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Wyzwania i potencjał integracji” przemyślane, systemowe i długofalowe podejście do integracji obywateli Ukrainy może zaowocować wzrostem PKB od 0,2 do 3,5 proc. Jednocześnie, będzie miało pozytywny wpływ na proces odbudowy zniszczonego wojną sąsiadującego kraju. Zdaniem ekspertów kluczowe są aktywizacja zawodowa uchodźców zgodnie z ich kwalifikacjami i lepszy dostęp do rynku mieszkań. Napływ uchodźców, będący następstwem tego konfliktu wymaga zdecydowanych działań, a trudna sytuacja wymaga postawienia kilku pytań:

  • Co oznacza napływ uchodźców do Polski?
  • Jakie zasoby należy uruchomić?
  • Jak upewnić się, że imigranci są bezpieczni i mają możliwość włączenia się w nasze życie gospodarcze?
Aby upewnić się, że ograniczone zasoby, którymi dysponujemy, są wykorzystane jak najbardziej efektywnie, eksperci Deloitte przeprowadzili wnikliwe analizy i stworzyli rekomendacje dot. pięciu obszarów: pracy, edukacji, ofert łączonych, mieszkalnictwa i budownictwa. Zarządzenie nimi zdecydowanie zwiększy szansę na skuteczną integrację i przyczyni się do poprawy stanu polskiej gospodarki. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem, w którym znajduje się szeroka paleta analiz, wniosków i rekomendacji ekspertów Deloitte.
Więcej informacji pod linkiem.
Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)