Monitoring legislacji krajowej w okresie 25.06 – 01.07.2020

W okresie od 25.06 – 01.07.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje jednego projektu ustawy (inicjatywa Prezydenta RP), a także trzech projektów rozporządzeń, dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPM.
Projekty, które mogą znaleźć się z zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców omówiono szerzej w załączonym dokumencie.