Raport KPMG: Taksonomia UE – 81% spółek zidentyfikowało działania potencjalnie zrównoważone środowiskowo

Od 2022 roku przedsiębiorstwa w Europie są po raz pierwszy zobowiązane do uwzględnienia w swoich raportach niefinansowych ujawnień dotyczących kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii UE. KPMG przeanalizowało 275 firm z sektora niefinansowego z 14 krajów Europy, w tym z Polski, które sporządziły takie ujawnienia za rok finansowy 2021. Badanie stało się podstawą do stworzenia przekrojowego raportu „Setting the baseline towards transparency”.
224 z 275 analizowanych przez KPMG firm z sektora niefinansowego w Europie, w tym w Polsce, zidentyfikowało za 2021 rok działania kwalifikujące się do Taksonomii UE – unijnej systematyki wspierającej identyfikację działań zrównoważonych środowiskowo.
Więcej informacji pod linkiem.
KPMG przeanalizowało 275 firm z sektora niefinansowego z 14 krajów Europy, w tym z Polski, które sporządziły takie ujawnienia za rok finansowy 2021. Większy odsetek firm (79%) zgłosił kwalifikowalność do Taksonomii UE nakładów inwestycyjnych w porównaniu z przychodami (61%) i kosztami operacyjnymi (60%). W pierwszym roku raportowania poziom ujawnień jakościowych znacznie się różni między analizowanymi spółkami, a długość ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności.

Jak wiele spółek identyfikuje przychody i inwestycje, które mogą potencjalnie przyczynić się w znacznym stopniu do łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z pierwszych ujawnień, aby przygotować się do raportowania w następnym sprawozdaniu rocznym? W jaki sposób spółki wyjaśniają swoje ustalenia i jak łączą Taksonomię UE z ich szerszą strategią ESG?

W próbie znalazły się spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji z 14 krajów w 17 sektorach w UE. Analiza skupiła się na następujących kluczowych obszarach: działalność kwalifikująca się do Taksonomii, ujawnianie KPI, ujawnianie jakościowe oraz powiązanie ze strategią ESG. Ujawnienia za 2021 rok zostały poddane przeglądowi przy pomocy listy kontrolnej opracowanej przez specjalistów KPMG.

 
Źródło: KPMG Sp. z o.o