Raport z badań oceniających działalność Związku

Z okazji 25-lecia działalności Związku Pracodawców Polska Miedź, poprosiliśmy nasze firmy członkowskie oraz instytucje współpracujące z nami o wypełnienie krótkiej ankiety podsumowującej i oceniającej naszą działalność.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród członków Związku Pracodawców Polska Miedź (ZPPM) wskazują na unikalny charakter organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Członkowie podkreślają ogromne znaczenie organizacji jako reprezentanta ich interesów, niezależnie od branży i bardzo dobre wywiązywanie się z tej funkcji. Jednakże do głównych osiągnięć zaliczają zapewnienie dostępu i promowanie wiedzy fachowej i menedżerskiej (80% wskazań) oraz pełnienie roli animatora działań na rzecz rozwoju regionalnego. Kolejnym ważnym dla członków działaniem Związku jest zapewnienie możliwości wzajemnych kontaktów i współpracy. Rzadziej oczekują promowania ich aktywności, czy wsparcia innych działań biznesowych, takich jak kontakt z mediami czy władzą.

Oznacza to z jednej strony wysoki poziom dojrzałości biznesowej członków, z drugiej zaś bardzo dobre rozpoznanie ich oczekiwań i bardzo dobrze sprofilowaną ofertę. Regionalne zakorzenienie Organizacji i działalność na rzecz rozwoju regionalnego dostrzegane i doceniane przez członków jest wyraźnym wyróżnikiem Związku i unikalnym osiągnięciem w skali ogólnopolskiej.

• 59,2% procent badanych firm członkowskich uznaje, że Związek realizuje swoje zadania bardzo dobrze a 40,8% że dobrze (!);
• 88,2% za najważniejsze działanie Związku uznaje podnoszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców i na tym polu według 32,9%
odnosi największe sukcesy;
• 61,8% pozytywnie ocenia angażowanie się Związku w sprawy regionalne;
• 40,8% badanych zawsze korzysta z oferty szkoleniowej a 35,5% nigdy nie korzysta z porad prawnych Związku
• 35,5% za najbardziej przydatne źródło informacji o działaniach Związku uznaje
bezpośredni kontakt z biurem Związku;
• jedynie 18% dostrzega konieczność poszerzenia zakres dotychczasowej
działalności.

Cały raport dostępny jest w załączniku.