Razem lepiej w Europie! (najnowsze wydanie)

Razem lepiej w Europie! (najnowsze wydanie) – Europe living together! (Latest edition)

Unia Europejska to przede wszystkim zestaw wartości, które pozwalają nam żyć razem mimo różnych języków, kultur, wyznań i zwyczajów. W Unii Europejskiej, w której mieszka około pół miliarda ludzi, nie jest łatwo zapewnić, by rozumieli oni mieszkańców sąsiednich państw lub bardziej odległych krajów. Wartości, które są ważne dla życia w społeczeństwie, to solidarność, tolerancja, wolność, równość i szacunek. Solidarność oznacza gotowość do niesienia sobie pomocy, zaś tolerancja oznacza zaakceptowanie, że inne osoby mogą żyć i myśleć w inny sposób. Dzięki tym wspólnym ludzkim wartościom możemy się zjednoczyć i mieć poczucie przynależności do wspólnego projektu, jakim jest Unia Europejska.

Obywatele Unii Europejskiej są również konsumentami, którzy kupują różne produkty i usługi, aby zaspokoić swoje potrzeby lub sprawić sobie przyjemność.Wszyscy musimy zastanowić się nad tym, jakimi konsumentami jesteśmy i w jaki sposób podróżujemy. Dzięki dobrym wyborom i drobnym obywatelskim, ekologicznym gestom na co dzień przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju. W ramach wielu działań Unia Europejska motywuje 27 państw członkowskich do angażowania się w długoterminowe strategie polityczne przynoszące korzyści wszystkim mieszkańcom Europy i świata. Zrównoważony rozwój jest najbardziej odpowiedzialnym sposobem konsumpcji: zaspokajamy swoje bieżące potrzeby, myśląc jednocześnie o przyszłych pokoleniach. Musimy zostawić porządek na naszej planecie dla naszych przyszłych dzieci. Zrównoważony rozwój łączy ekologię, ekonomię i życie społeczne.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska)