„Razem tworzymy jakość życia w regionie”

Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z KGHM Polska Miedź SA kontynuując rozpoczęte w styczniu br. spotkania z samorządami, w dniu 28 lutego zorganizował spotkanie z przedstawicielami rad Zagłębia Miedziowego. Tematem wiodącym konferencji była jakość życia w regionie.
Zagłębie Miedziowe to region stwarzający atrakcyjne warunki do życia, awansu zawodowego, realizacji życiowych planów i aktywności społecznych. W stale zmieniającym się świecie efektywna współpraca przemysłu, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych społeczności jest jedyną gwarancją stabilnego i zrównoważonego rozwoju i pomyślnej przyszłości.
Na wstępie Marcin Chludziński – prezes zarządu KGHM, zachęcił wszystkich przedstawicieli samorządów do wspólnych projektów i wspólnego dialogu.
Podczas spotkania przedstawiona została rola współpracy KGHM z samorządami w budowaniu dobrej marki regionu, działania spółki w ramach ochrony środowiska, elektromobilności, energetyki, jak również podejmowania inicjatyw sponsoringowych, CSR przez Fundację KGHM.
Jerzy Górski opowiadał na temat skutecznej współpracy samorządów, NGOsów i KGHM na rzecz mieszkańców, natomiast przedstawiciel Fundacji Mamy i Taty, Marek Grabowski mówił o inicjatywach jakie mogą prowadzić samorządy, które służyłyby rodzinom w momencie kryzysu. O rankingu jakości życia na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego mówił prof. dr hab. Krzysztof Safin z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.