Warsztaty RMs Manager oraz szkolenie: ESG dla profesjonalistów, Część 1 E jak Environment – 20.09.2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu raportowania środowiskowego połączone z konsultacjami dotyczącymi dobrych praktyk rozwiązań środowiskowych w oparciu o dobre praktyki wypracowane w projekcie RMs Manager – ESG pt. „ESG dla profesjonalistów , Część 1 E jak Environment, które odbędzie się

20 września 2022 r.  w godzinach od 11:00 do 15:30

w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek (ul. Budowniczych LGOM 22, 59-300 Lubin).

Ilość miejsc jest ograniczona!

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 16 września 2022 r. poprzez formularz.

Link do formularza: https://forms.gle/dpPbyLRTMGvbiCRL7

Udział jest bezpłatny.

W projekcie RMS Manager (https://www.rmsmanagercourse.pl/) przeszkolono już ponad 200 studentów i doktorantów, a jego kontynuacja wymaga konsultacji z przemysłem tak, aby sprostać oczekiwaniom przemysłu w zakresie wykształcenia młodej kadry. Ze wstępnych ankiet wynika iż istnieje zapotrzebowanie na szkolenie, które ma na celu rozszerzenie wiedzy dotyczące części raportowania środowiskowego a szczególnie ESG.

Spotkanie będzie szansą na wypracowanie nowych modeli szkoleń oraz kursów wychodzących naprzeciw potrzebom przemysłu, sektora wydobywczego i recyklingowego.

ESG to akronim używany od 2005 roku. Został utworzony od angielskich słów Environment, Social Responsibility i Corporate Governance, co należy tłumaczyć jako: środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. Pod tym skrótem kryje się szeroki zestaw czynników, w oparciu o które coraz więcej interesariuszy na całym świecie oczekuje od podmiotów gospodarczych, głównie spółek publicznych ujawnień danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Kwestie ESG dotykają każdego przedsiębiorcy w większym lub mniejszym stopniu. Nie ma bowiem firmy, której nie dotyczą przepisy środowiskowe, pracownicze czy związane z tzw. etyką biznesu. W UE obowiązek corocznego raportowania zmian o swoim wpływie na kwestie społeczne, środowiskowe i zrównoważonego zarządzania, z uwzględnieniem informacji od swoich dostawców i klientów, mają duże firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników. W ciągu najbliższych lat obowiązek też zostanie rozszerzony na kolejne grupy przedsiębiorców.

Spotkanie ma dostarczyć wiedzy na temat polityk UE dotyczących środowiska, które przekładają się na regulacje prawne nakładające na przedsiębiorców dodatkowe bardzo rygorystyczne obowiązki. Omówione zostaną obecne i planowane kluczowe wytyczne oraz wymagania związane z klimatem, gospodarowaniem wodą i ściekami, zanieczyszczeniami, bioróżnorodnością czy gospodarką odpadami zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z zasadami: zanieczyszczający płaci a także rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.

Omówione zostaną narzędzia wspierające proces zrównoważonego projektowania, w tym dotyczące emisji gazów cieplarnianych a także wybrane standardy i certyfikaty  środowiskowe. Na zakończenie zaprezentowane zostaną programy dotacyjne UE wspierające zrównoważony rozwój.

Program:

  1. Wprowadzenie (Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź)
  2. Konsultacje środowiskowe w oparciu o dobre praktyki wypracowane w projekcie RMs Manager (Ewa Dziobek, dr hab. Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN w Krakowie) oraz prezentacja Kodeksu Polval http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/KODEKS-POLVAL-2021-polski.pdf
  3. Polityka UE a środowisko (wymagania, cele ilościowe i terminy wynikających z polityk i strategii UE i oraz krajowych w zakresie kwestii środowiskowych i społecznych)
  4. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z istniejących i planowanych regulacji prawnych dotyczących środowiska, np. dyrektywy dotyczące emisji GHG, zarządzanie odpadami, taksonomia, itp. oraz rozszerzona odpowiedzialność producenta.

 Obiad

  1. Analizy środowiskowe i ekonomiczne dla zrównoważonego projektowania – (prezentacja kluczowych analiz wymaganych do prawidłowej oceny wpływy firmy, projektu, produktu na środowisko)
  2. Standaryzacja i certyfikacja środowiskowa zrównoważonych firm (prezentacja standardów i certyfikatów odnoszących się do kwestii środowiskowych  m.in. EMAS, ETV,)
  3. Finansowanie projektów pro-środowiskowych (wymogi zrównoważonego finansowania przez instytucji finansowych ( w tym banków)  oraz wytyczne pro-środowiskowych programów dotacyjnych)

Szkolenie poprowadzą:

dr hab. Joanna Kulczycka, Kierownik Pracowni Badań Strategicznych, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN)

Ewa Dziobek, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN)

Jolanta Okońska-Kubica

Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL Jolanta Okońska-Kubica

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu -Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i raportowania zgodnie z koncepcją z zrównoważonego rozwoju, ESG i GOZ w międzynarodowej firmie. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej.

Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Agnieszka Skorupińska

Adwokat z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Partner i Liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS oraz koordynator zespołu ds. ESG w CEE i Polsce. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Wspiera także firmy w zakresie ESG, w tym wymogów raportowych, sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju, audytów ESG. Najbardziej prestiżowy ranking kancelarii prawnych Chambers & Partners wskazuje Agnieszkę Skorupińską jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie prawa ochrony środowiska (Band 2), a ranking Legal 500 jako tzw. „Rising Star” w  dziedzinie prawa ochrony środowiska dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych.