RODZINA, WSPÓŁPRACA, DIALOG

W 2019 roku 2 tys. uczniów z szkół Zagłębia Miedziowego wzięło udział w projektach profilaktycznych, 900 nauczycieli w specjalistycznych szkoleniach a z terapii i poradnictwa skorzystało 1200 członków rodzin. Wszystkie te działania prowadzone były w ramach współpracy KGHM z samorządami regionu. A nowe pomysły wciąż powstają i co ważniejsze są realizowane. Wśród nich jest akcja #MiedźRodzinę czy aplikacja #NaMiedzi. Partnerem działań jest Związek Pracodawców Polska Miedź.

KGHM jest dobrym sąsiadem. Nie tylko miejscem pracy dla tysięcy Dolnoślązaków i płatnikiem podatków stanowiących o dobrej kondycji finansowej samorządów, ale także sponsorem wielu działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Wspiera projekty ekologiczne, ochronę zabytków, działania na rzecz rozwoju regionu. Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu wynika w KGHM nie z obowiązku, ale przekonania, że dobrobyt Zagłębia Miedziowego i jego mieszkańców leży w dobrze pojętym interesie Spółki – uważa Paweł Kura, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, radny Sejmiku Dolnośląskiego.
Szczególne miejsce we współpracy KGHM z samorządami zajmują działania skierowane do rodziny i młodych osób. Kilka miesięcy temu przedstawiciele 29. samorządów Zagłębia Miedziowego i KGHM Polska Miedź S.A. podpisali deklarację, w której czytamy:
„W związku z dynamicznymi zmianami społecznymi i technologicznymi, w poczuciu odpowiedzialności za społeczność lokalną, w obliczu potrzeby inwestowania w rodzinę, stawiając człowieka w centrum naszych aktywności, deklarujemy wolę realizacji w 2020 roku wspólnych działań na rzecz rodziny w Zagłębiu Miedziowym. Skierowanych przede wszystkim do młodzieży, rodziców i pedagogów, wzmacniających chronione przez Konstytucję RP wartości takie jak małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo, wzmacniających więzi rodzinne i społeczne, stanowiące pozytywną odpowiedź na kryzys demograficzny”.
Co ważniejsze w ślad za deklaracją idą konkretne projekty. Ich założenia musiały być zmodyfikowane ze względu na pandemię COVID-19. Część działań prowadzona była online, np. badanie ankietowe młodzieży i działania profilaktyczne prowadzone przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu „Nawigacja w kryzysie. Chroń siebie, wspieraj innych”. Program powstał jako odpowiedź profilaktyczna ekspertów IPZIN i środowiska trenerów programu Archipelag Skarbów na potrzeby związane z trudną sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i społeczeństwa powstałą na skutek epidemii, zmiany formy nauczania w szkołach i przymusowej izolacji społecznej. Młodzież otrzymała m.in. praktyczne wskazówki w jaki sposób radzić sobie z psychicznym obciążeniem wynikającym z sytuacji epidemiologicznej. Drugim celem działania było wsparcie dorosłych (rodziców i nauczycieli) w pełnieniu funkcji wychowawczej  i profilaktycznej w nowych, nieznanych im wcześniej realiach. Zdaniem autorów programu szczególnie ważnym zadaniem profilaktyków jest realizacja działań, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami, budują solidarność wobec niezależnego od wszystkich kryzysu i wskazują konkretne sposoby wzajemnej pomocy w przeżywaniu sytuacji. Pokłosiem programu są raporty przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i samej młodzieży, z analizą efektów programu i diagnozą działań jakie należy podjąć w przyszłości, aby zapewnić młodym ludziom i ich rodzinie potrzebne wsparcie.
W 2020 realizowane lub planowane są także inne projekty prorodzinne. Są wśród nich Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, Szkoła Rodziców i Wychowawców, Program Wzmacniania Rodziny, program Archipelag Skarbów, diagnoza młodzieży w szkołach czy kolejny etap Nawigacji w kryzysie – zajęcia online w przypadku nauczania zdalnego od września. To właśnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej uzależniony jest ostateczny kształt programu.
Jesteśmy dobrej myśli. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować te działania, które musieliśmy przerwać w związku z pandemią. Jednocześnie przygotowujemy się na wariant pracy online lub przeniesienia niektórych z pomysłów na przyszły rok – deklaruje Błażej Marzoch, Kierownik Projektu, Departament Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.
W tym roku prowadzona jest także bardzo szeroka kampania „Miedź Rodzinę”, której celem jest znalezienie rodziny zastępczej dla 40. dzieci, którymi z różnych względów nie mogą zająć się ich biologiczni rodzice. Spoty radiowe, telewizyjne, promocja w social mediach mają pokazać znaczenie rodzin zastępczych, zmienić ich wizerunek i podkreślić olbrzymią przewagę takiej formy opieki nad odchodzącymi już do przeszłości typowymi Domami Dziecka. Najnowszy pomysł to akcja #RodzinaChallenge, która będzie przedłużeniem i wzmocnieniem kampanii „Miedź Rodzinę”.
W ramach akcji prosimy o nagranie krótkiego filmu i opublikowanie go na Facebooku. Do nagrania filmu nominujemy: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, szefów PCPR i MOPS, przedstawicieli biznesu i wszystkich tych, którzy doceniają rodziców zastępczych i chcą pomóc nam w znalezieniu rodziców zastępczych– zaprasza Błażej Marzoch.
Filmik powinien zawierać rozwinięcie dwóch zdań:

  • Rodzina zastępcza to…
  • Dziecko w rodzinie zastępczej…

Na końcu filmu można zaprosić lub nominować kolejne osoby lub instytucje do #RodzinaChallenge. Film powinien trwać od 30 do 60 sekund. Publikując post na Facebooku trzeba dodać hashtag #RodzinaChallenge i linki:
https://miedzrodzine.pl/ – strona internetowa kampanii Miedź Rodzinę
@Miedź Rodzinę – kampania społeczna – link do strony na Facebooku
Ciekawą propozycją, ty,  na promocję regionu jest projekt #naMIEDZI – Odkryj Zagłębie Miedziowe. Specjalna, darmowa aplikacja na telefony komórkowe zabierze użytkowników w intrygującą podróż po regionie, zaprosi mieszkańców   i turystów do zwiedzania nieznanych miejsc w Zagłębiu Miedziowym. Aplikacja startuje z ponad 20. trasami między Legnicą a Głogowem. 250 punktów związanych z lokalną historią, zabytkami i ciekawostkami z regionu opisano krótkimi tekstami oraz zilustrowano zdjęciami i materiałami filmowymi. Pięć ścieżek tematycznych poświęcono polskiej miedzi. Użytkownicy aplikacji będą mieli okazję m.in. dowiedzieć się, w jakim celu używa się dronów pod ziemią i jaką drogę musi przebyć szara ruda miedzi, aby zamieniła się w rdzawo pomarańczową katodę o zawartości 99,99% Cu. Aplikacja dostarczy również informacji o aktualnych wydarzeniach w regionie. Będzie systematycznie rozwijana i uzupełniana.
Zagłębie Miedziowe to wyjątkowy region, a KGHM jest jego fundamentem. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i wzbudzenie dumy u mieszkańców z naszego regionu. Zachęcamy do rodzinnego wyjścia z czterech ścian i spacerów w najbliższej okolicy, aby odkrywać nieznane miejsca – powiedział podczas konferencji prasowej Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Kolejne, ciekawe propozycje współpracy KGHM i samorządów już wkrótce.